Aprovada la moció per demanar a la Generalitat més pressupost sanitari per l’atenció primària.

07-11-2022

En el ple municipal  de l’Ajuntament de Pineda del mes d’octubre es va aprovar per unanimitat la moció presentada per Pineda En Comú on demana al govern de la Generalitat destinar el 25% del pressupost sanitari a l’atenció primària.

Aquesta última dècada l’atenció primària ha sigut la gran perjudicada per falta de recursos i inversions, provocant una pitjor atenció sanitària, retards en els diagnòstics, augment de les llistes d’espera, que incrementen el risc de l’estat de la salut de les persones. 

Malgrat l’abandonament de la sanitat, com a pilar fonamental de l’estat del benestar, l’atenció primària sobreviu gràcies als seus professional però la situació de sobrecàrrega posa en risc la seva pròpia salut i la qualitat de la atenció als pacients.

Per aquest motiu  Pineda En Comú  va presentar la  moció al ple municipal,  on demana al govern  la Generalitat  a reforçar l’atenció primària, que es destini el 25% del pressupost sanitari tal i com insta la Organització Mundial de la Salut (OMS) i la ONU, actualment Catalunya destina  només el 17% ,  i  també que hi hagi més transparència en les despeses que es destinen en el pressupost  de l’atenció primària a Catalunya.