Pineda En Comú aposta per que els impostos municipals no pugin.

19-10-2022

En el pròxim ple municipal es debatran les Ordenances Fiscals, les ordenances regulen el preus, les taxes i tarifes municipals.

 El Comuns de Pineda davant de la pujada de preus, com la benzina o els productes de primera necessitat entre d’altres.  I sabent que molta gent té dificultat d’arribar a final de més, o que molts negocis amb la pujada de preus tenen situacions complicades.

Pineda en Comú demana al govern municipal que congeli els impostos i que no els pugi. A més sabent que any rere any, un cop finalitzat l’any, l’Ajuntament té superàvit i ens sobren diners.

Ara més que mai al costat de la gent.