Programa Electoral 2023 Pineda En Comú Podem

PROGRAMA ELECTORAL 2023-2027

10-05-2023

100 Propostes per Pineda

Compromès amb tu

Compromès amb Pineda

1) Espai Públic i millora dels barris

 • 1. Renovar tots els carrers i places que estan en mal estat.
 • 2. Pla d’eliminació de les barreres arquitectòniques.
 • 3. Pla de voreres. Ampliar voreres.
 • 4. Plantar 1.000 arbres.
 • 5. Pla de Barris Verds.
 • 6. Pla de Manteniment Espai públic. Prioritzar el manteniment.
 • 7. Pacificació de carrers. Plataforma única.
 • 8. Fer un estudi pel casc antic de Pineda. ( pacificació, plataforma úniques, zones de vianants).
 • 9. Remodelació Passeig Marítim.
 • 10. Naturalització de la platja.
 • 11. Pla de millora de places i parcs infantils.
 • 12. Millorar la il·luminació amb tecnologia Led als fanals.
 • 13. Millorar la recollida de mobles.

2) Empresa , comerç i turisme

 • 14. Pacte Local per la Ocupació. Acord entre Ajuntament, Sindicats i empreses. Pacte per crear llocs de treball.
 • 15. Pla Estratègic local de suport al comerç.
 • 16. Facilitar a les empreses i negocis a instal·lar-se a Pineda.
 • 17. Facilitar la burocràcies i permisos per la obertura de negocis.
 • 18. Modernització polígon industrial. Nou ús. Per que es puguin instal·lar empreses petites, d’economia verda i digitals.
 • 19. Apostar pel Turisme familiar.
 • 20. Aposta per la economia social, verda i circular.

3) Atenció a les Persones

 • 21. Ampliar el personal d’atenció al ciutadà i de serveis socials per un millor servei.
 • 22. Programa Radars. Per combatre la solitud de la Gent Gran.
 • 23. Millorar la atenció a la gent gran: SAD, projectes d’atenció a la gent gran.
 • 24. Residència Pública, centre de dia públics i pisos tutelats.
 • 25. Dinamització per a la gent gran (oci, esport, salut).
 • 26. Nou ajut per a les persones que treballen i no arriben a final de mes.
 • 27. Cangurs municipals.
 • 28. Ludoteques municipals.
 • 29. Ampliar l’import mínim de les beques de llibres. ( de 20€ a 50€).

4) Habitatge

 • 30. Ampliació del parc públic d’habitatge.
 • 31. Ampliar els habitatges socials.
 • 32. Aprovació Pla Local d’habitatge.
 • 33. Construcció de pisos de lloguer social.
 • 34. El l 30% de promoció sigui de protecció social.
 • 35. Negociar amb els bancs per la cessió de pisos al pars social d’habitatges o sancionar-los.
 • 36. Perseguir a les ocupacions delictives. Màfies.
 • 37. Sancionar als bancs que tenen pisos buits.

5) Medi Ambient

 • 38. Crear la Taula pel Clima. Espai de participació, per fer accions que lluitin contra la emergència climàtica.
 • 39. Oficina de Drets Energètics: Assessorament per l’estalvi energètic.
 • 40. Impulsar i desenvolupar la Agenda 2030.
 • 41. Potenciar la instal·lació de plaques solars.
 • 42. Creació de Comunitats energètiques locals.
 • 43. Creació d’activitats de sensibilització medi ambiental. Festa del Medi Ambient.
 • 44. Millorar la recollida de reciclatge. Més illes, més freqüència. Redefinir el nou contracte.
 • 45. Educadors ambientals.
 • 46. Estudi d’eficiència energètica en els edificis municipals i el desenvolupament del pla.
 • 47. Ampliació de zones de baixa emissió de Co2.
 • 48. Instal·lació tecnologia Leed. A tots els fanals de Pineda.

6) Seguretat

 • 49. Augmentar la plantilla de policia.
 • 50. Crear la policia de proximitat i la policia de barri.
 • 51. Agents cívics.
 • 52. Campanyes de sancions pels incívics.
 • 53. Millorar la il·luminació en espais insegurs.
 • 54. Creació Àrea de seguretat Local.

7) MOBILITAT

 • 55. Ampliació de marquesines.
 • 56. Nou pla de mobilitat.
 • 57. Millorar els itineraris del bus. Barri Can Pelai i CAP Pineda.
 • 58. Xarxa de carrils bicis.

8) Esport

 • 59. Ampliació de la subvenció als clubs esportius.
 • 60. Construcció Pista coberta nova.
 • 61. Pla de millora de les instal·lacions esportives. Pista Pinemar, Nino Buscató, Can Xaubet.
 • 62. Construcció d’equipaments esportius al carrer. ( pista de basquet, escalada, calistèlia, pin pong, xarxes de voley ).
 • 63. Potenciar la platja com a eix esportiu.

9) Salut

 • 64. Esport relació amb salut.
 • 65. Campanyes de sensibilització de salut. Pla local de salut. Alimentació hàbits saludables, caminar fer esport.
 • 66. Desenvolupar la salut comunitària, amb activitats i accions.
 • 67. Dentista municipal.

10) Cultura

 • 68. Potenciació de la cultura local. Suport als artistes locals.
 • 69. Creació de la Taula i Espai Cultural. Espai de participació, on els artistes poden expressar el seu art.
 • 70. Potenciar l’art alternatiu.
 • 71. Sala d’exposicions.

11) Educació

 • 72. Desenvolupament del Pla d’Èxit Escolar.
 • 73. Coordinació amb els centres escolars, i centres privats ( escola d’idiomes, Minúdic….).
 • 74. Pineda Ciutat Educadora.
 • 75. Millorar el manteniment i neteja dels centres educatius.
 • 76. Dinamització dels espais infantils ( patis, parques….).

12) Gent Jove

 • 77. Creació d’un espai gestionat per joves per desenvolupar activitats.
 • 78. Pisos socials per a la gent jove.
 • 79. Espais d’oci per a la gent jove.
 • 80. Millorar el Punt d’informació juvenil.
 • 81. Espais al carrer per joves ( esport i cultura).
 • 82. Crear un servei municipal per atendre la salut mental dels joves.
 • 83. Nou pla Local de Joventut.

13) Ciutadania

 • 84. Centre Cívic a Pineda Centre.
 • 85. Reactivar les taules de Participació i aprovació de nou reglament de participació. ( Consell de Dones, Medi Ambient, Gent Gran, infants, habitatge, patrimoni).
 • 86. Campanyes pel Civisme.
 • 87. Taula per la convivència. Espai multicultural per desenvolupar accions. Per coneixement. Per fomentar la cohesió.
 • 88. Síndic Local: Figura que vetlla pels drets dels ciutadans de Pineda.
 • 89. Veu del ciutadà als plens municipals.
 • 90. Crear la figura del regidor de Barri.

14) Benestar Animal

 • 1) Fer més zones de agility pels gossos.
 • 2) Campanyes de sensibilització pel bon tractament dels animals.
 • 3) Suport a les entitats animalistes de Pineda.

15) Feminisme

 • 91. Pla Local d’igualtat.
 • 92. Dinamització del Consell de Dones.
 • 93. Campanyes continuades per la igualtat i feminisme.
 • 94. Espai Dona: Assessorament i suport a les dones.
 • 95. Ampliar el servei del SIAD. Amb més personal i ampliació horari.

16) Gestió Ajuntament

 • 96. Agilitzar els tràmits administratius, ampliar el servei d’atenció al ciutadà.
 • 97. Ampliació de treballadors de l’ajuntament, cobrir les baixes , per un millor servei.
 • 98. Acord per part de l’Ajuntament i treballadors per la valoració de llocs de treball.
 • 99. Fer un estudi per la municipalització dels serveis ( electricitat, aigua….).
 • 100. Executar el màxim el pressupost municipal. Invertir anualment 3 milions d’euros.